Organisatie

De Wilg is een vrijwilligersorganisatie voor mensen met een beperking. Wekelijks bieden we een heel divers activiteitenaanbod, gericht op activering van kwetsbare mensen. Met het idee dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Daarnaast ondersteunen wij diverse organisaties in (de provincie) Utrecht bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten voor diverse groepen mensen.
Naast de activiteiten bieden we individuele ondersteuning bij het zoeken naar vrijetijdsbesteding. Dit om de zelfredzaamheid te versterken en het sociale netwerk te vergroten.

Samenwerking

Sinds 1 januari 2015 werkt De Wilg samen met WIJ 3.0 (een specialist in het helpen van mensen met een beperking om weer deel te nemen aan de samenleving).
Bezoekers van De Wilg hebben een (licht) verstandelijke beperking, psychische beperking of zijn moeilijk lerend. Per week nemen ongeveer 400 mensen deel aan onze activiteiten. Dat kan zijn aan de Mecklenburglaan of op verschillende buitenlocaties in de stad of in diverse wijken. Onze bezoekers komen zelfstandig naar De Wilg en hebben geen lichamelijke zorg nodig. In principe zijn onze bezoekers 16 jaar en ouder, maar bij voldoende vraag kunnen wij ook activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren.

De Wilg in de wijken

Onze hoofdlocatie ligt aan de Mecklenburglaan in Utrecht. Een creatieve en veilige omgeving waar De Wilg samen met WIJ 3.0 wekelijks verschillende activiteiten aanbiedt. Daarnaast is De Wilg ook actief in diverse wijken van Utrecht. Het zwaartepunt ligt in drie wijken: Overvecht, Zuilen/Ondiep/, Kanaleneiland en Leidsche Rijn.

Hoe werken wij in de wijken?

  • Wij geven voorlichting aan buurtbewoners die activiteiten willen organiseren in het buurthuis zoals:
    -wat kunnen zij verwachten bij instroom van kwetsbare mensen?
    -wat bieden wij aan ondersteuning?
    -ons aanbod van vrijwilligerstrainingen.
  • Wij bieden ondersteuning bij het vinden van een maatje/ vrijwilliger binnen deze activiteit met daarbij onze ondersteuning van een beroepskracht op de achtergrond. Op deze manier maken kwetsbare burgers steeds meer gebruik van het regulier aanbod.
  • Samen met kwetsbare burgers ontwikkelen wij een activiteit, zetten deze samen op en zorgen wij samen voor het uitvoeren. Voor wijkbewoners is het mogelijk om hierbij te helpen.
  • Voor en met onze buitengewoon vrijwilligers zoeken wij werk in de diverse wijken bij (sociaal) ondernemers.

De Wilg werkt nauw samen met WIJ 3.0 in de wijken. Zij hebben contact met de Buurtteams en Sociaal makelaars.

Verhuur

In het pand aan de Mecklenburglaan zijn er ook  verschillende ruimtes te huur voor het geven van cursussen. Diverse particuliere initiatieven maken hier gebruik van.

Afspraken hoe we met elkaar omgaan

De afspraken over hoe we met elkaar omgaan hebben we vastgelegd in onze Gedragscode.