31 mei 2017

Oproep vrijwilligersraad

Meepraten in de vrijwilligersraad

Voor de klankbordgroep voor vrijwilligers: ‘De vrijwilligersraad’ zijn we op zoek naar vrijwilligers.
Het is de bedoeling dat we starten met 5-7 vrijwilligers die regelmatig bijeenkomt en zich buigt over vragen of voorstellen die De Wilg hen aanreikt. Dat kan op alle terreinen zijn; op het gebied van  organisatie, activiteiten(beleid), doelgroep benadering, vrijwilligersbeleid enzovoorts. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies. Het managementteam van De Wilg kan zo ook de signalen van vrijwilligers mee nemen in de ontwikkeling van De Wilg.

Voel je je geroepen of wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Charlotte Thoolen: c.thoolen@dewilg.nl.

Na de zomervakantie willen we gaan starten met deze klankbordgroep voor vrijwilligers.
Lees hier de uitgebreide Oproep .