Totaal jezelf bij De Wilg

De Wilg ondersteunt mensen met een beperking, verstandelijk/ psychisch, in het (weer) actief meedoen in de maatschappij.
Dit doet zij door het organiseren van verschillende (vrijetijds-) activiteiten, het geven van voorlichting & training en begeleiding bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
Alle activiteiten worden begeleid door vrijwilligers.
Voor jongeren hebben we een speciaal programma: watkunjij.info

Laatste nieuws